Kuntotesti - osa II

Kehittämisjakso ja toimenpiteet

Analyysistä toimenpiteisiin

Kuntotestin tulosten pohjalta Pasaati Oy suunnittelee ja toteuttaa kehitysprojektin, jossa analysointivaiheen löytämiin kohteisiin tehdään tarvittavat kehitystoimenpiteet.

 

Kehittämisjakso huomioi toimintamallien ja työkalujen vaatimat muutokset ja käytäntöön viemisen, henkilöstön valmennuksen sekä muutosten ankkuroinnin eli tukivaiheen. Lopuksi toimenpiteiden vaikutus todennetaan uudelleen mittaamalla.

 

 

Kehittämissykli.png

Vaihe II - Kehittämissykli: Toimenpidesuunnitelman toteutus Kuntotestin tulosten pohjalta

Miten?

Kehityssyklin kesto on noin 3 kuukautta yhtä osa-aluetta kohden (6 väylän mallin mukaisesti -  esim. Riskienhallinta tai Laatu).

Vaihe 1

Kuntotestin tuloksena asiakas saa kirjallisen raportin tuloksista, sekä 3-5 priorisoitua toimenpide-ehdotusta perustuen Pasaatin kuuteen väylään ja projektikolmioon. Kehityskohteet ja niiden prioriteetit asiakas voi päättää itse tai käyttää apuna Pasaatin asiantuntemusta.

Vaihe 2

Henkilöstön valmennus. Tässä määritellään mahdollinen koulutustarve. Koulutus voi olla työpaja-tyyppistä oppimista, avointa tai yrityskohtaista koulutusta tai webinaareja projektin eri sidosryhmille, kuten ohjausryhmän tai projektitiimin jäsenille tai projektipäälliköille joistakin projektihallinnan erityisalueista.

Vaihe 3

Toiminnan ankkurointi eli tukivaihe. Uudet toimintatavat, -mallit ja työkalut viedään käytäntöön. Asiakkaan valittavana on erilaisia vaihtoehtoja, joissa käytetään sekä henkilökohtaista mentorointia että etäneuvotteluina toteutettavia klinikoita.

Vaihe 4

Tulosten todentaminen uudelleen mittamaalla. Kuntotestin kysely tehdään uudelleen sekä koostetaan kehityssyklin aikana opitut asiat eli Lessons Learnt-kysely (sähköinen lomake). Näiden tulokset puretaan asiakkaan kanssa työpajassa.

Projektitoiminnan kypsyystasomalli.png

Projektitoiminnan kypsyystasomalli

Tutustu ladattaviin materiaaleihimme

Materiaalipankista voit ladata maksutta käyttöösi oppaita ja työkaluja onnistuneen projektin suunnitteluun ja toteutukseen.

LADATTAVAT MATERIAALIT

Ota Pasaati
projektikumppaniksi

Otetaan kaikki mahdollinen irti projektistasi

OTA YHTEYTTÄ TUTUSTU MEIHIN

 

AriV

Ari Vättö
ari.vatto@pasaati.com
+358 50 5588 914